Организация ветеранов

Организация ветеранов

Астанинский городской филиал Республиканского общественного объединения

АТАМНЫҢ АМАНАТЫ!

"Жылдар бойына достық» - 77 жылдан кейінгі ұрпақтар кездесуі

ДВА ДРУГА.jpg *ВНУКИ БОЕВЫХ ТОВАРИЩЕЙ ЯПТИК АНАТОЛИЙ И КАЙШАТАЕВ МУХТАР ВСТРЕТИЛИСЬ ПО ЗАВЕТУ ПРЕДКОВ ЧЕРЕЗ 77 ЛЕТ***

**2021 жылдың 1 сәуірінде сағат 9.30-да Ұлы Отан соғысы кезінде қаза тапқан екі дос, жауынгерлердің ұрпақтарының тарихи кездесуіне арналған іс-шара өтті.

Ұйымдастырушылар «Атамның аманаты» қоғамдық бірлестігі, «Рухани Жаңғыру» қазақстандық қоғамдық даму институты, «Нұр-Сұлтан» қаласының ардагерлер Кеңесі және Нұр-Сұлтан қаласы бойынша «Рухани жаңғыру» жобалық кеңсесі. Бұл оқиға 77 жыл бұрын, екі майдандас дос, ненец Иван Яптик пен қазақстандық Мұхтар Қайшатаев бір-біріне соғыстан кейін қазақ жерінде кездесуге уәде берген кезде басталады. Олардың сол сәтте жасаған КЕҢЕС ОДАҒЫ ТЕЛЕТАЙП агенттігінің (ТАСС) журналисі Леонид Бернштейннің «Майдандас достар – ненец Иван Яптик пен қазақ Мұхтар Қайшатаев Қазақстаннан келген хатты оқып отыр» деген мақаласы мен бірге түскен фотосуреті сақталған.

Кезінде екі жауынгер 2-ші Беларус майданының 46-шы атқыштар дивизиясының 340-шы атқыштар полкінің құрамында болған. Екеуі де 1945 жылы уәделерін орындай алмай, майдан даласында қайтыс болды. «Ямал плацдармы» іздеу отряды» коммерциялық емес серіктестігінің төрағасы А.Гуничев: «Біздің елдеріміздегі іздеушілеріміздің бірлескен жұмысының арқасында қарулас жолдастарының немерелері табылды. Сондай-ақ бірнеше жылдан кейін олар Нұр-Сұлтанда, 77 жыл бұрын аталары берген уәдесін орындау үшін бас қосып, фашизмді жеңген Қазақстан мен Ресей халықтарының бірлігін, уақыт арқылы сақталған құрмет пен сабақтастықтығын көрсете отырып, ата-бабаларының аруағын еске алады» дейді.

НАГРАДА ДОСТОЙНЫМ.jpg

Осы іс-шара аясында іздеушілер мен жауынгерлердің ұрпақтары өздерінің қызметтері мен кездесудің тарихы туралы ақпарат берді. Сонымен қатар, сапар барысында Ресей делегациясы Мұхтар Қайшатаевтың туыстарымен Семей қаласында кездесуін ұйымдастырылуы жоспарланған. «Отан тарихын, халықтың мәдениетін, салт-дәстүрін білу – патриотизм және ұлттық бірегейлікті жаңғыртудың негізі. Қазіргі уақытта тарихи сананы қалыптастыруға, мемлекеттілікті және қазақ халқының ұлттық бірегейлігін нығайтуға ерекше мән беріліп отыр», – дейді «Атамның Аманаты» ҚБ Басқарма төрағасы М.Молдағалиев. Байланыс ақпараты: тел.: +7 776 828 45 35 электрондық пошта: ata.amanaty@gmail.com Instagram: @ ata.amanaty

   **Встреча потомков спустя 77 лет «Дружба сквозь года»**

1 апреля 2021 года в 9.30 часов в конференц-зале НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жанғыру» (г. Нур-Султан,пр. Мәнгілік Ел, 30А, 6 этаж) состоялось мероприятие, посвященное исторической встрече потомков двух друзей солдат, погибших в 1945 году, во время Великой Отечественной войны. Организаторами встречи являются Общественное объединение «Atamnyn Amanaty», НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жанғыру», Совет Ветеранов г. Нур-Султан и Проектный офис «Рухани жанғыру» по городу Нур-Султан. Эта история началась 77 лет назад, когда два боевых товарища ненец Иван Яптик и казах Мухтар Кайшатаев дали друг другу обещание после войны встретиться на казахской земле. Сохранилась их совместная фотография с фронта с подписью *«Боевые друзья – ненец Иван Яптик и казах Мухтар Кайшатаев – читают письмо из Казахстана". Оба солдата проходили службу в 340 стрелковом полку 46 стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта и оба погибли в 1945 году не успев выполнить данное обещание. «Благодаря совместной работе поисковиков наших стран, найдены внуки боевых товарищей. И вот спустя годы, они встретились в г. Нур-Султан, чтобы выполнить обещание, данное 77 лет назад и почтить память своих предков, на личном опыте демонстрируя единство народов Казахстана и России в Победе над фашизмом, уважения и преемственности поколения наших народов, пронесенное сквозь время» - отметил Председатель некоммерческого партнерства «Поисковый отряд «Ямальский плацдарм» А. Гуничев.

МҰХТАР ҚАЙШАТАЕВ.jpg

КАК ЗНАЧИТСЯ В НАГРАДНЫХ ДОКУМЕНТАХ: 28-29 ИЮНЯ 1944 года ПРИ ПРОРЫВЕ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ ПРТИВНИКА И ПРЕОДОЛЕНИИ ВОДНОЙ ПРЕГРАДЫ ТОВАРИЩЬ КАЙШАТАЕВ ПЕРВЫМ ФОРСИРОВАЛ ОЗЕРО КРЕСТЕЛЬЯН-ЯРВИ И,ВОРВАВШИСЬ В ТРАНШЕЮ ПРОТИВНИКА,УНИЧТОЖИЛ ДВУХ ФИННОВ. В МОМЕНТ ОТРАЖЕНИЯ КОНТРАТАКИ ОН МУЖЕСТВЕННО И СТОЙКО УДЕРЖИВАЛ ПОЗИЦИИ,ПРИ ЭТЕОМ ЗАПИСАЛ НА СЧЕТ ЕЩЕ ТРЕХ ВРАЖЕСКИХ СОЛДАТ", НАПИСАЛ В НАГРАДНОМ ЛИСТЕ КОМАНДИР ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОДПОЛКОВНИК А.И.ЗИМИН.

ЗАТЕМ ПОСЛЕДОВАЛИ БОИ В ПРИБАЛТИКЕ И ПОЛЬШЕ. 2-я УДАРНАЯ АРМИЯ, В КОТОРУЮ ВХОДИЛА 46-Я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ, ПРОДВИГАЛАСЬ В СТОРОНУ ГЕРМАНСКОЙ ГРАНИЦЫ. УТОРОМ 14 ЯНВАРЯ 1945 ГОДА НАЧАЛОСЬ НАСТУПЛЕНИЕ. ЗДЕСЬ ПОМОЩНИК КОМАНДИРА СТРЕЛКОВОГО ВЗВОДА ЕФРЕЙТОР МУХТАР КАЙШАТАЕВ ВНОВЬ ОТЛИЧИЛСЯ. "ПРИ ПРОРЫВЕ СИЛЬНО УКРЕПЛЕННЫХ ПОЗИЦИЙ ПРОТИВНИКА И ОВЛАДЕНИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БУШИНО, РОЛЛАУ И БОНКАУ ТОВАРИЩЬ КАЙШАТАЕВ ПРОЯВИЛ СЕБЯ ОТВАЖНЫМ КОМАНДИРОМ. ОН ПЕРВЫМ ПОДНЯЛСЯ В АТАКУ. ВОРВАВШИСЬ НА ОКРАИНУ СЕЛА, ЗАМЕТИЛ НА ЧЕРДАКЕ ЗАСЕВШЕГО ВРАЖЕСКОГО ПУЛЕМЕТЧИКА, КОТОРЫЙ ОБСТРЕЛИВАЛ НАШИ БОЕВЫЕ ПОРЯДКИ. С ДВУМЯ БОЙЦАМИ НЕЗАМЕТНО ПОДОШЕЛ К ДОМУ И забросал огевую точку гранатами. ПРИ ОТРАЖЕНИИ КОНТРАТАКИ УНИЧТОЖИЛ 9 ГИТЛЕРОВЦЕВ",-ГОВОРИТСЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ О НАГРАДЕ. А ВСКОРЕ ПОСЛЕ БОЯ МУХТАРА КАЙШАТАЕВА СРАЗИЛА ВРАЖЕСКАЯ ПУЛЯ. ВОИН СОВСЕМ НЕМНОГО НЕ ДОШЕЛ ДО ГРАНИЦЫ С ГЕРМАНИЕЙ, КОТОРУЮ ЕГО ФРОНТОВЫЕ ТОВАРИЩИ ПЕРЕСЕКЛИ ПЯТЬЮ ДНЯМИ ПОЗДНЕЕ

МУХТАР КАЙШАТАЕВ внук: "ДЕДУШКА БЫЛ ОЧЕНЬ ОБРАЗОВАННЫМ, ИНТЕЛЛИГЕНТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, ЗА ЧТО ЕГО УВАЖАЛИ ВСЕ. ЛЮБИЛ ПОЭЗИЮ И САМ ПИСАЛ,КРОМЕ ТОГО,БЫЛ КРЕПКИМ ХОЗЯЙСТВЕННИКОМ,ЕГО НЕ ПУСКАЛИ НА ФРОНТ С БРОНЬЮ, ОН РУКОВОДИЛ СОВХОЗ "СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ",НО ОН В 1942 УШЕЛ НА ФРОНТ, НА ВОЙНЕ БЫЛИ ЕГО ДВА МЛАДШИХ БРАТА БАКАЙ И КАМЗА. СЛУЖБУ ПРОХОДИЛ В СОСТАВЕ 340-го ПОЛКА 46-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА. ЕМУ ДОВЕЛОСЬ ВОЕВАТЬ И С ФИНАМИ, И С НЕМЦАМИ, ОН БЫЛ ДВАЖДЫ РАНЕН.ЗА МУЖЕСТВО И ОТВАГУ, ПРОЯВЛЕННЫХ В БОЯХ С ВРАГОМ, БЫЛ НАГРАЖДЕН МЕДЛЯМИ "ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНЕГРАДА", "ЗА ОТВАГУ", "ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ", ОРДЕНОМ СЛАВЫ III СТЕПЕНИ.

В ходе визита планируется организация поездки российской делегации в г. Семей, для встречи с родными Мухтара Кайшатаева. В рамках данного мероприятия поисковики и потомки расскажут о своей деятельности и историю этой встречи.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ.jpg

«Знание истории Отечества, культуры, обычаев и традиции народа – это есть патриотизм и основа возрождения национального самосознания. В настоящее время особое значение придается формированию исторического сознания, укреплению государственности и национальной идентичности казахского народа»- считает Председатель Правления ОО «Atamnyn Amanaty» М. Молдагалиев.

                Ә.ЕРАЛЫ, қалалық ардагерлер Кеңесінің медиатобының тілшісі,01.04.2021ж. Нұр-Сұлтан қ.