Организация ветеранов

Организация ветеранов

Астанинский городской филиал Республиканского общественного объединения

ЖАҚСЫ АДАМ ДҮНИЕДЕН ОЗДЫ

ЕЛОРДАЛЫҚ АРДАГЕРЛЕР ҚАУЫМЫ
ЕРБОЛАТ ДЕРБІСӘЛІҰЛЫ ДӘЛЕНОВТЫҢ ҚАЙТЫС БОЛУЫН ХАБАРЛАЙДЫ

фото.jpg

2023 жылғы 22 ақпанда 77 жасында қалалық ардагерлер Кеңесі Төралқасының мүшесі, денсаулық сақтау үздігі, қоғам қайраткері, медицина ғылымдарының докторы, профессор, профилактикалық медицина академиясының академигі, «Астана медицина университеті» КЕАҚ профилактикалық медицина және тамақтану кафедрасының меңгерушісі, ғалым, академик, Астана қаласының ардагерлер қозғалысының белсендісі қайтыс болды Дәленов Ерболат Дербісәліұлы. Дәленов Е.Д. 1946 жылы 08 қыркүйекте Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қожабақ ауылында дүниеге келген. 1969 жылы Целиноград медициналық институтын үздік тәмәмдап, осы институттың кафедрасының аға зертханашысы болып еңбек жолын бастады, кейін Ростов медициналық институтының мақсатты аспирантурасына жіберілді. 1972 жылдан бастап кандидаттық диссертациясын қорғағаннан кейін ассистент, аға оқытушы, доцент, ал докторлық диссертациясын қорғағаннан кейін (1993) профессор, патологиялық физиология кафедрасының меңгерушісі, кейін «Астана Медицина Университеті» АҚ профилактикалық медицина және тамақтану кафедрасының меңгерушісі болып жұмыс істеді. Төрт рет Целиноград қаласының, Совет ауданының халық депутаты болып сайланды. Ерболат Дербісәліұлы ҚР солтүстік өңірі халқының денсаулығын, салауатты өмір салтын, нақты тамақтануын және тағамдық мәртебесін дамытудың бірқатар тетіктерін ғылыми әзірлеуге елеулі үлес қосты. «Қазақ тілі және мәдениет» қоғамының Целиноград қаласында ұйымдастырушыларының бірі болды, елорданың аз қамтылған тұрғындарына көмек қорының мүшесі болып, көп үлес қосып, жабырқағандардың жанынан табылды. Ол жоғары мәдениетімен, ізгі ниетімен, әдептілігімен, жауаптылығымен, зейінділігімен ерекшеленді және осы қасиеттер оған медициналық қоғам, саяси элита, қала ардагерлері арасында жалпыға бірдей құрметке ие болды 55 жылдық еңбек жолында Е. Д. Дәленов өңірдің медицина саласының дамуына, әсіресе балалардың денсаулығын қорғауға үлкен үлес қосты, білікті мамандардың тұтас бір тобын тәрбиеледі, соның ішінде 5 ғылым докторы және 24 ғылым кандидаты бар. Профессор Е. Д. Даленовтың жетекшілігімен 11 магистрлік диссертация және 4 PhD қорғалды. Ол әрқашан таңдалған мамандыққа қызмет етуді бірінші орынға қойды, азаматтардың денсаулығын қорғауға құрметпен қарады. Ерен еңбегі мен ғылымға қосқан үлесі және қоғамдық жұмысқа белсенді қатысқаны үшін Е. Д. Дәленов «Құрмет» орденімен, «Ерен еңбегі үшін», «Еңбек ардагері» медалімен, көптеген салалық медальдар мен ведомстволық «ҚР Денсаулық сақтау үздігі» (2008) және «ҚР ғылымын дамытудағы еңбегі үшін» (2008) төс белгілерімен марапатталды. Марқұм Е.Д. Даленовтың игі , әділеттікке толы өрелі істері, қажымас қайрат танытып, ел деп соққан жүрегі, кеңдігі мен кемеңгерлігі азаматтық белсенділік және достық қарым-қатынасы бірге жұмыс істеген әріптестері мен, өзінің кәсіби тәжірибесімен бөліскен, қоғамдық жұмыста бірге болғандардың жадында ұзақ уақыт сақталады. «Елінің ері, жұртының азаматы» деген атаққа лайық еді, аға буын қатарының алды еді. Марқұмның туыстары мен жақындарына барша елордалық ардагерлердің атынан қатты қайғырып, шын жүректен көңіл айтамыз.

          Астана қалалық ардагерлер кеңесінің Төралқасы

ВЕТЕРАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ СТОЛИЦЫ СКОРБИТ. УМЕР ДАЛЕНОВ ЕРБОЛАТ ДЕРБИСАЛИЕВИЧ

22 февраля 2023года на 77 году жизни скончался член Президиума городского совета ветеранов, отличник здравоохранения, общественный деятель, доктор медицинских наук, профессор, академик Академии профилактической медицины, заведующий кафедрой профилактической медицины и питания НАО «Медицинский университет Астана ученый, активист ветеранского движения города Астана Даленов Ерболат Дербісәліұлы. Даленов Е.Д родился 08 сентября 1946 году в с. Қожабақы, Казалинского района, Кызыл-Ординской области. Трудовую деятельность начал в 1969 году старшим лаборантом кафедры Целиноградского медицинского института, будучи выпускником данного института, а затем был направлен в целевую аспирантуру Ростовского медицинского института. С 1972 года после защиты кандидатской диссертации работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, а после защиты докторской диссертации (1993) профессором, заведующим кафедрой патологической физиологии, затем заведующим кафедрой профилактической медицины и питания АО «Медицинский университет Астана». Четырежды избирался народным депутатом Советского района города Целиноград. Ерболат Дербисалиевич внес заметный вклад в научную разработку ряда механизмов развития болезней, здорового образа жизни, фактического питания и пищевого статуса населения северного региона РК. Был одним из организаторов общества «Қазақ тілі және мәдениет» в городе, является членом фонда помощи для малообеспеченных жителей столицы. Его отличали высокая культура, доброжелательность, порядочность, отзывчивость, внимательность и эти качества снискали ему всеобщее уважение среди медицинской общественности, политической элиты, ветеранов города. Он являлся членом Президиума городского Совета ветеранов.
За 55 лет трудовой деятельности Даленов Е.Д внес большой вклад в развитие медицинской отрасли региона, особенно в охрану здоровья детей, воспитал целую плеяду квалифицированных специалистов, в том числе 5 докторов и 24 кандидата наук. Под руководством профессора Даленова Е.Д. защищены 11 магистерских диссертаций и 4 PhD. Он всегда ставил на первый план служение выбранной профессии, трепетно относился к защите здоровья граждан. За доблестный труд, вклад в науку и активное участие в общественной работе Даленов Е.Д награжден орденом «Құрмет», медалью «Ерен еңбегі үшін», «Еңбек ардагері», и юбилейными медалями ,а также многими отраслевыми и ведомственными наградами, в том числе знаками.«Отличник здравоохранения РК (2008) и «За заслуги в развитии науки РК (2008): Добрые дела, гражданская активность и дружеские отношения его надолго останутся в памяти тех, кто трудился рядом с Даленовым Е.Д ,кому он передал свой профессиональный опыт, с кем был на общественной работе. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного, глубоко скорбим.

     **Президиум совета ветеранов города Астана**